Με έναν ακόμη παθολόγο θα ενισχυθεί το ιατρικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου που αναλαμβάνει υπηρεσία τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση της διοίκησης του ιδρύματος:

“Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική απόφαση (ΑΔΑ:65ΠΞ469ΗΔΜ-ΝΤΚ) 25/11/2020 του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ εγκρίθηκε η πρόσληψη επικουρικού Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας για δύο (2) έτη, η οποία θα στελεχώσει την Παθολογική κλινική και την κλινική COVID-19 του Νοσοκομείου μας.
Η ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία τις επόμενες ημέρες.”