Γράφει ο Μάριος Παπαθεοδώρου*

Διαβάσαμε όλοι για τήν πρό ημερών συνάντηση τού Δημάρχου Μεσολογγίου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, πού δεν γνωρίζω αν ήταν προγραμματισμένη ή έκτακτη,  αλλά σε κάθε περίπτωση άν κρίνω από τό περιεχόμενό της, (σύμφωνα πάντα μέ τά δημοσιεύματα τού τοπικού τύπου), αναλώθηκε σε θέματα ήσσονος σημασίας, όπως ή «ενοποίηση τών χώρων τού Δικαστικού Μεγάρου και τού νεοανακαινιζόμενου Αρχαιολογικού Μουσείου» (πρώην Ξενοκράτειου) και ο….εξωτερικός καλλωπισμός τών Δικαστηρίων, εν όψει τού εορτασμού τών 200 χρόνων από τήν Επανάσταση τού 1821,πού θα εχει ένα πρωτεύοντα ρόλο και το Μεσολόγγι.

Προφανώς όλα αυτά ακούγονται όμορφα ,πλήν όμως απέχουν παρασάγγας από τήν αναγκαιότητα τής άμεσης προώθησης τών χρονιζόντων εκκρεμών θεμάτων λειτουργίας τής Δικαιοσύνης στό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,αλλά και τών εμπλεκομένων μ΄αυτήν υπηρεσιών (όπως το Κτηματολογικό Γραφείο) και τήν επίλυσή τους  .

 

Θα έπρεπε λοιπόν ο κ. Δήμαρχος,αντί για μια τυπική επίσκεψη στον Υπουργό και τήν υποβολή τών συγκεκριμένων αιτημάτων περί αναπλάσεων κ.λ.π., νά είχε προτάξει τά μείζονα και κατεπείγοντα αιτήματα πού αφορούν τον δικαστικό χώρο, όπως : τήν ολοκλήρωση ΟΛΩΝ τών απαιτούμενων εργασιών ανακαίνισης τού πεπαλαιωμένου Δικαστικού Μεγάρου, τήν αμεση πλήρωση τών κενών θεσεων Δικαστών και Δικαστικών υπαλλήλων,(αφού δεν αρκεί μονο η καλαισθησία…) αλλά και την ομαλή και ευρυθμη λειτουργία τού Κτηματολογικού   Γραφειου Μεσολογγίου.

Σημειωτέον, ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Μεσολογγίου υπολειτουργεί από τήν σύστασή του, ήτοι από το 2014,με την ψηφιοποίηση αρχείων τής εταιρίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τό ηλεκτρονικό αρχείο τίτλων- δικαιολογητικών, με ένα τεράστιο και δυσβάστακτο κόστος, η δέ υποτυπώδης λειτουργία του, με τεραστιες ελλέιψεις (κλιματισμό, αναλώσιμα υλικά κλπ)  έχει αφεθεί στον πατριωτισμό τών εργαζομένων και τών εκτελούντων ανά τρίμηνο εκ περιτροπής χρέη προϊσταμένου και μάλιστα αμισθί(!!!) Συμβολαιογράφων τού Μεσολογγίου.

Τά έσοδα τών Υποθηκοφυλακείων –Κτηματολογικών Γραφείων λόγω τής οικονομικής ύφεσης τών μνημονίων, την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, είναι μηδαμινά και δεν επαρκούν για τήν κάλυψη των δυσβάστακτων εξόδων λειτουργίας (ενοίκια, μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ.) ,με αποτέλεσμα νά λειτουργεί με περιορισμένο ωράριο υπαλλήλων (τρείς μέρες τήν εβδομαδα).

Αποτελεί ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία, δημόσια υπηρεσία με τόση προσφορά στό κοινωνικό σύνολο (δικαιοσύνη, δικηγόρους, μηχανικούς, τράπεζες και απλούς πολίτες) νά μεταφέρει το κόστος κάλυψης τής λειτουργίας της σέ ελεύθερους επαγγελματίες,(χωρίς αμοιβή!!!), πού αναπληρώνουν τήν θέση τού προϊσταμένου, αλλά και τήν ανικανότητα τής πολιτείας.

Η μετατροπή σέ έμμισθη υπηρεσία τού παλαιού Υποθηκοφυλακείου και νύν Κτηματολογικού Γραφείου Μεσολογγίου, έπρεπε καί πρέπει νά αποτελεί ένα από τά βασικότερα αιτήματα τής πόλης μας  στόν τομέα αυτό, για την εξυπηρέτηση κυρίως των πολιτών πού καταταλαιπωρούνται.

Η συγχώνευση την Υποθηκοφυλακίων  και ή μετατροπή τους σε έμμισθα Κτηματολογικά Γραφεία, άρχισε από τήν προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς νά ολοκληρωθεί ποτέ, προφανώς γιατί δεν υπήρξε σοβαρή βούληση τού αρμόδιου Υπουργείου .

Η δημιουργία πρόσφατα τών  εμμίσθων Κτηματολογικών Γραφείων στήν γειτονική μας Λευκάδα και Πρέβεζα, αλλά καί αλλων γραφείων ανά την Ελλάδα,δείχνουν ότι μόνο με σθεναρή και επίμονη διεκδίκηση υπάρχει αποτέλεσμα.

Τά ανωτέρω ζητήματα εγνώριζε ο κ. Δήμαρχος από προεκλογικές του επισκέψεις στούς αντίστοιχους  χώρους,πλήν όμως δέν θεώρησε σκόπιμο -ως ώφειλε- όχι μόνο να τά προτάξει, αλλά καί νά τά θέσει μετ΄επιμονής και φορτικότητος και τεκμηριωμένα, στην πρόσφατη συνάντησή του με τόν Υπουργό , μετά βέβαια από επαφή και συνεννόηση μέ όλους τούς εμπλεκόμενους φορείς(Δικαστές, Δικηγορικό Σύλλογο Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς υπαλλήλους).

Η συμβολή τού Μεσολογγίου στήν εθνική μας ανεξαρτησία είναι δεδομένη και αναγνωρισμένη και οι «ενοποιήσεις» και τά περιστασιακά «λίφτινγκ» ιστορικών και μή χώρων, δεν αρκούν από μόνα τους για να τού δώσουν  τό χαμένο κύρος του και τήν πολυπόθητη ανάπτυξή του.

Ας μήν αναλωνόμαστε άλλο, σέ ανούσιες κινήσεις μόνο γιά έργα βιτρίνας, ας μήν αφήσουμε τήν ιστοριολαγνεία, τήν παρελθοντολογία και τίς ανέξοδες μεγαλοστομίες των επετείων να γίνουν  και πάλι πρόταση (και πρόφαση ) για την δήθεν αντιμετώπιση τών συσσωρευμένων δεινών του τόπου μας, πού σίγουρα υπήρξε κάποτε αυτό πού όλοι γνωρίζουμε…. πού όλοι τιμάμε και είμαστε υπερήφανοι.

Είναι φανερό όμως, ότι ο τόπος μετεωρίζεται χρόνια τώρα, ανάμεσα στο ιστορικό, παραγωγικό καί πολιτικό του πρόσωπο, χωρίς αποτέλεσμα καί τελικά μάλλον δεν είναι ο γιαλός στραβός ….

 


*Ο Μάριος Παπαθεοδώρου είναι πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου