Πολλοί ήταν αυτοί ανάμεσα τους και εμείς που πριν μια εξαετία εκτιμήσαμε, ότι μια νέα αναπτυξιακή προοπτική δημιουργείται στην περιοχή του Μεσολογγίου, με την κατασκευή και κυρίως με την έναρξη της λειτουργίας της Μαρίνας.
Κι αυτό, διότι, από το πρώτο διάστημα της λειτουργίας της, χωρίς την ολοκλήρωση του συνόλου των εγκαταστάσεων της, φάνηκε ότι το εν λόγω έργο μπορεί να λειτουργήσει, ως ατμομηχανή για την τοπική οικονομία και οχι μόνο.
Έξι χρόνια μετά, δυστυχώς, έχουμε φθάσει στο σημείο να πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση του έργου να κινείται στα όρια “παραπομπής” στις “καλένδες” , εξαιτίας της διάστασης απόψεων, μεταξύ των δυο κύριων μετόχων της εταιρείας ( J. Mennen και Γ. Αγγελόπουλος), της παθητικής στάσης του “ρυθμιστή” ή καλύτερα του “διαιτητή” που ήταν η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και μιας σειράς γεγονότων κακοδιοίκησης που θέτουν σε κίνδυνο την οντότητα της εταιρείας.
Έτσι, σήμερα ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Νκος Καραπάνος καλείται κυριολεκτικά “να βγάλει, χωρίς γάντια, τα κάστανα από τη φωτιά” προκειμένου, να μην υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου και πολύ δε περισσότερο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της Μαρίνας.
Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι οι δυο κύριοι μέτοχοι δεν μπορούν να “συγκατοικήσουν”, ο δήμαρχος Μεσολογγίου καλείται να επιλέξει, έναν εξ αυτών, ώστε να συγκροτηθεί διοίκηση στην εταιρεία και κυρίως για να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου, με την ανάλογη εκ μέρους του μετόχου γενναία χρηματοδότηση του έργου, όπως προβλέπει η σύμβαση.Πέρα αυτών η νέα διοίκηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το υπουργειο Οικονομικών μετά από σχετικό ελέγχο που εχει γινει από το ΣΔΟΕ, για τη λήψη εικονικών τιμολογίων αξίας, 215.000€. Δηλαδή, υπολογίζεται ότι η ζημιά της εταιρίας από τη λήψη αυτών των τιμολογίων θα ξεπεράσει τις 500.000€!!! Τα τιμολόγια αυτά εκδόθηκαν από εταιρεία που φέρεται να μετέχει ο Ολλανδός μέτοχος της Μαρίνας, J. Mennen.
Επίσης, από την πλευρά του ο κ. Αγγελόπουλος αφήνει, με επιστολή του στον δήμαρχο Μεσολογγίου, σαφείς αιχμές, κατά του Ολλανδού μετόχου και αθέτηση προηγούμενης υπόσχεσης το 2012, στην τότε διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου για υλοποίηση εκ μέρους του, επενδυτικού σχεδίου της τάξης των 42εκ. €. Θυμίζουμε ότι η τότε Λιμενική Επιτροπή είχε “συνταχθεί” με τον Ολλανδό μεγαλομέτοχο, για την συγκρότηση υπ´ αυτόν, διοίκησης στη Μαρίνα.
Συνεπώς με τα δεδομένα αυτά και με τη δεδομένη τριετή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου γίνεται σαφές, ότι το βάρος που πέφτει στις πλάτες του δημάρχου Μεσολογγίου είναι τεράστιο, αφού πρέπει, αφενός να αμβλύνει τις αντιθέσεις των δυο κύριων μετόχων και αφετέρου να διασφαλίσει τη συνέχιση του έργου.
Ευχή μας είναι, τοεμείςνα υπερκεράσει τοεγώ” και αυτό πρέπει να είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει, ο δήμαρχος Μεσολογγίου, έτσι ώστε να εδραιωθεί ο πυλώνας ανάπτυξης, για την περιοχή που ακούει στο όνομα “Μαρίνα Μεσολογγίου”.


Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει…