Ακολουθεί επιστολή του πολιτικού μηχανικού Κώστα Φιλίππου σχετικά με τις διαδικασίες για την ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Μεσολογγίου:

“Αν το κείμενο που δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο για την πραγματογνωμοσύνη στατικότητας αντιπροσωπεύει 100% αυτά που στηρίζει ο κ. Χριστόπουλος (θα ήταν σκόπιμο να δοθεί από αυτόν μια διαβεβαίωση ) τότε λυπάμαι.

1) Χρησιμοποίησε τεχνικό εξοπλισμό για να διαπιστώσει αυτά που απαιτεί ο Κανονισμός Επεμβάσεων για στατικό έλεγχο κτιρίων; Αν ναι ας πει λεπτομέρειες.

2) Εξακρίβωσε οφθαλμοστατικα ότι όλα είναι εντάξει από άποψης επάρκειας; Διαπίστωσε αν υπάρχουν ενανθρακώσεις κ.λ.π βλάβες στον σκελετό του υπάρχοντος;

3) Εφάρμοσε την Υπουργική Απόφαση “Αριθμ. ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275 (Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια ” ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 350 /17 Φεβρουαρίου 2016)

και ιδίως την  παράγραφο : 2.2.5 Επιδείνωση κανονικότητας λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων

“(1) Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιδείνωσης της  κανονικότητας του κτιρίου σε κάτοψη ή κατά το ύψος,λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων, η αποτίμηση και ενδεχομένως η ενίσχυση θα γίνεται με βάση το κριτήριο
γενικής ισχύος 1(2). Η αποτίμηση για ενδεχόμενη επιδείνωση της  κανονικότητας του κτιρίου σε κάτοψη και ύψος θα γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του ΚΑΝΕΠΕ ή του ΕΝ1998−1.”

4) Έλεγξε επί τόπου ή βάσει πραγματικών αποτυπώσεων αν επηρεάζεται στατικά το υπάρχον από την προσθήκη; Απ ότι ξέρω το υπάρχον έχει δάπεδο που ανήκει στον φέροντα οργανισμό του (λειτούργει ενιαία μαζί με πεδιλοδοκους και πασσάλους για τη θεμελίωση του υπάρχοντος) .Τμήμα αυτού του δαπέδου πρέπει να σπάσει αν οι κερκίδες σε ένα τμήμα τους πρέπει να θεμελιώσουν ΜΕΣΑ στο υπάρχον (απ ότι ξέρω έτσι τουλάχιστον προβλέπεται)

Για όλα τα παραπάνω υπάρχει τεκμηριωμένη εγγραφή άποψη προς τον Δήμο του κ. Χριστόπουλου; “”