Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου που θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 8 μ.μ. θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και κατόπιν σχετικού αιτήματος της παράταξης “Δήμος για τα Παιδιά μας” το ζήτημα της ανακατασκευής του κλειστού στο ΔΑΚ Μεσολογγίου ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες για την Α1 του μπάσκετ στην οποία αγωνίζεται η ομάδα του Χαρίλαου Τρικούπη.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την συνεδρίαση που θα γίνει “κεκλεισμένων των θυρών” είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα θέματα του Δήμου μας (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
2. Αίτημα (αρ. πρωτ. 110/26.6.2020) Δημοτικών Συμβούλων με θέμα ‘‘Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση Δημοπράτησης του ΔΑΚ Μεσολογγίου / Τι προτίθεται να πράξει η Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό / Συνέπειες από τη κατάσταση αυτή στην ομάδα Μπάσκετ του Χαρίλαου Τρικούπη και γενικότερα στο Δήμο Μεσολογγίου’’.
3. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπυρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
4. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα ‘‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’ στο πρόγραμμα ‘‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
5. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Νικόλ. Καραπάνος – Αντιδήμαρχος).