Το συμβούλιο κοινότητας Μεσολογγίου αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα με αφορμή τη φημολογία για έλευση μεταναστών στο Μεσολόγγι.

Συγκεκριμένα στη σχετική πρόσκληση αναφέρεται:

“Το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου, συγκαλείται σήμερα Πέμπτη 23-04-2020, ώρα 5 μμ στην ισόγεια αίθουσα της Πινακοθήκης στην κεντρική πλατεία (κεκλεισμένων των θυρών για λόγους δημόσιας υγείας), προς συζήτηση του θέματος που έχει ανακύψει για την ενδεχόμενη άφιξη στην πόλη πληθυσμού από προσφυγικές δομές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 τευχ. Α), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ’αριθμ.40/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΤ46ΜΣΛ6-50Ψ) εγκυκλίου, οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και δια ζώσης-κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.