Διαβάζοντας το διαβιβαστικό της ασφάλειας
για τους «δημοσιογράφους» του «παραδημοσιογραφικού» κυκλώματος που εκ των
πραγμάτων φαίνεται ότι εξασφάλιζε με μεθοδεύσεις που παραπέμπουν σε «υπόκοσμο»
μεγάλα ποσά από κρατικούς φορείς με τον μανδύα της «διαφήμισης», «προβολής»,
κλπ. μας δημιουργήθηκε η απορία για τη σκοπιμότητα της ύπαρξης κονδυλίου 1,5
εκ. €
στον προϋπολογισμό της ΕΥΔΑΠ για προβολή.
Ένα ποσό, ιδιαίτερα μεγάλο την
περίοδο που διανύουμε, καθώς η εν λόγω εταιρεία, δεν θεωρούμε, ότι «χρήζει»
επικοινωνιακής υποστήριξης, αφού πρόκειται για μια, κοινωφελούς χαρακτήρα,
επιχείρηση, με μονοπωλιακά χαρακτηριστικά.
Επομένως. η ύπαρξη αυτού του
κωδικού, στον προϋπολογισμό της ΕΥΔΑΠ για το 2016, δηλώνει ότι «η νέα τάξη
πραγμάτων στη χώρα» (σ.σ. ΣΥΡΙΖΑ) φαίνεται, ότι ακολουθεί την πεπατημένη των
προηγούμενων, σε ότι αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Ενδιαφέρον θα έχει να
δημοσιοποιηθεί το πώς και σε ποιους διανεμήθηκε ή θα διανεμηθεί, το υπόλοιπο
ποσό του κωδικού. Ποσό που ξεπερνά το 1,4 εκ. €!!! Όπως και των υπόλοιπων
ανάλογων περιπτώσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα….

Τέλος, με αφορμή αυτό το γεγονός,
εκτός από τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν για την κατανομή της κρατικής
διαφήμισης,  μήπως θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για τη συνολική διαχείριση του πόσιμου
νερού σε όλη τη χώρα διότι, είναι κοινωνικά άδικο σε πολλές περιοχές της χώρας
– μεταξύ των οποίων και το Μεσολόγγι – το πόσιμο νερό, να κοστίζει, όσο η «κηροζίνη»…