Στις οκτώ παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου που προέκυψαν από τις εκλογές του 2014, μετά την συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου προστέθηκε μια ακόμη!Εκείνη των Γιαννόπουλου – Διαμαντόπουλου ή Διαμαντόπουλου – Γιαννόπουλου. Μαζί στο ίδιο έδρανο, συζητούν, τοποθετούνται και ασκούν κριτική εναλλάξ ή και οι δυο μαζί, εκφράζουν διαφορετική γνώμη από εκείνη του δημάρχου και τολμούν ακόμη και να καταψηφίζουν εισηγήσεις του, ανεβάζοντας του το αίμα στο κεφάλι. Ο πλουραλισμός του Δημοτικού μας Συμβουλίου διευρύνεται με την αποσχισθείσα από την πλειοψηφία Ομάδα των Δύο.Ασφαλείς όμως πληροφορίες μας, αναφέρουν πως δεν είναι μακριά η ώρα που από την τωρινή πλουραλιστική διάχυση θα περάσουμε και στη σύνθεση….