Ο Σύλλογος Λογιστών Μεσολογγίου
Ναυπακτίας και περιχώρων διοργανώνει διήμερο φορολογικό και ασφαλιστικό
σεμινάριο στο Μεσολόγγι την  με εισηγητές
τους κ.κ. Αθανάσιο Σαφαρή  διευθυντή του
υπουργείου οικονομικών και τον κ. Παλαιολόγο Λίαζο  λογιστή – εργατολόγο.

Τα θέματα του σεμιναρίου που θα
γίνει το Σαββατοκύριακο 1 &2
Απριλίου
, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αλίκυρνα»
(Άγιος Θωμάς) θα είναι Φορολογία Εισοδήματος – συμπλήρωση εντύπων Ε1,Ε2,Ε3,
έντυπο Ν και ανάλυση του Ν.4387/16 σχετικά με τον ΕΦΚΑ.