Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική Ημερίδα
με τίτλο: «Ημέρα καριέρας – Συμβουλευτική – Επαγγελματικός
προσανατολισμός» την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 το απόγευμα στο Κεντρικό
Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι, την οποία διοργάνωσε το Ερευνητικό Εργαστήριο «Βάσεων Δεδομένων
& Πληροφοριακών Συστημάτων – CisLab» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου,
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 290, είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τους τρόπους διείσδυσης των αποφοίτων στο δύσκολο εργασιακό
περιβάλλον, να μάθουν τεχνικές και τα σύγχρονα εργαλεία για την αναζήτηση
εργασίας, καθώς επίσης τις απαιτήσεις και την προετοιμασία μιας συνέντευξης για
εργασία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τη σύνταξη ενός Βιογραφικού σημειώματος και
τα Ψυχομετρικά τεστ.

Εισηγητές ήταν ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία και γνώσεις για την αγορά
εργασίας, όπως: Η Τόνια Τσιρογιάννη, Σύμβουλος Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
(Career and Professional Development Consultant) με εμπειρία στη χρήση
ψυχομετρικών εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και καριέρας με σκοπό την
καθοδήγηση των νέων στο σύγχρονο και πολύπλοκο εργασιακό περιβάλλον, και ο
Δημήτρης Βασαλάκης,  HumanResources Manager στην Intrasoft
International με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής και προσέλκυσης,
διαχείρισης καριέρας και διαχείρισης απόδοσης εργαζομένων.
Ο συντονισμός πραγματοποιήθηκε
από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου και Διευθυντή
του ερευνητικού Εργαστηρίου, Δρ.
Αριστογιάννη Γαρμπή
Αναπληρωτή Καθηγητή, ο οποίος και επεσήμανε ότι η
συγκεκριμένη επιμορφωτική ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που
διοργανώνονται από το εργαστήριο και άπτονται σε επιστημονικά θέματα αιχμής,
ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπούσε στην επιμόρφωση,
ενημέρωση και καθοδήγηση των φοιτητών πριν την εισαγωγή τους στην αγορά
εργασίας, ενώ παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια του Τμήματος καθώς η
θεματολογία αυτής της μορφής ενδιαφέρει και προσελκύει, πέραν των φοιτητών και
αρκετά μεγάλο πλήθος πολιτών.
Υπεύθυνος για τη διοργάνωση ήταν
Ο Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, κος Δημήτρης
Γκίκας, ενώ την τεχνική επιμέλεια για τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα
τηλεδιάσκεψης ανέλαβαν οι κ.κ. Παναγιώτης Κοτσαρίνης, ΕΤΕΠ του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου και ο Παναγιώτης Ιλαρίδης, Υπεύθυνος Κέντρου
Δικτύου Μεσολογγίου.
Στο τέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκε εποικοδομητικός διάλογος με
πολλές ερωτήσεις απορίες και προβληματισμούς από τους συμμετέχοντες φοιτητές.