Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της
οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, εκτός των μέτρων
διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν από τις κατά τόπους αστυνομικές
υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει
και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου
ως κατωτέρω :
1.            Τη  Μεγάλη
Πέμπτη 13 Απριλίου 2017
για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 15:00 έως 22:00 και
την Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 06:00 έως
16:00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:
•             Στη Νέα
Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου –
Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου.
•             Στη
Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη
διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας 
μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400) μέχρι
την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410+000).
•             Στην
Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο
χλμ.
•             Στην
Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300).
•             Στην
Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –Καβάλας από το 11ο χλμ (Χ.Θ. 11+340) μέχρι τη γέφυρα
του Στρυμόνα (Χ.Θ. 97+650)  .

2.            Τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2017  για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 12:00 έως
22:00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:   
•             Στη
Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα
Διόδια Ελευσίνας.
•             Στη
Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση
περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410+000) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι
τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).
•             Στην
Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα
Θέρμης.
•             Στην
Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι
τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
•             Στην
Εθνική Οδό  Καβάλας- Θεσσαλονίκης από τη
γέφυρα Στρυμόνα μέχρι το 11ο χλμ (Χ.Θ. 11+340) αυτής.
3.            Την Τρίτη 18 Απριλίου 2017 για το ρεύμα
εισόδου και από  ώρα   11:00 έως 23:00,  θα ισχύουν απαγορεύσεις: 
•             Στη
Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα
Διόδια Ελευσίνας.
•             Στη
Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση
περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410+000) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι
τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).
4.            Την Κυριακή 16 Απριλίου 2017 δεν θα ισχύουν
απαγορεύσεις.
5.            Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:
•             Τα
οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά
αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που
μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία
ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014
(Β΄ 2418), εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που
μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.
•             Τα
φορτηγά οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
•             Τα
φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που
μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
•             Τα
φορτηγά οχήματα  που μεταφέρουν
υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ
1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.
•             Τα
φορτηγά σιλοφόρα οχήματα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο
σκυρόδεμα, στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών από τα διόδια
Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
•             Τα
φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο
κ.λπ) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο
εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.
•             Τα
βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης,
εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.
•             Τα
φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού « Το χαμόγελο του Παιδιού».
•             Τα
φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα
φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού
για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.
•             Τα
φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.
•             Τα
μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα  που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.
•             Τα
φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για τον
εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα
έγγραφα ή παραστατικά (συνήθη εμπορικά και τελωνειακά έγγραφα) στα οποία
αναφέρεται το όνομα του πλοίου για το οποίο προορίζονται καθώς και το λιμάνι
ελλιμενισμού του.
•             Τα
οχήματα έκτακτης ανάγκης.