Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του καθώς και  τους Φορείς του Νομού ότι διοργανώνει
ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
που αφορά στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, την Παρασκευή 
28 Απριλίου 2017 και ώρα 13:15 στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου
(
(Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο).
Η εκδήλωση θα εστιάσει σε:
·        
Ιδιώτες,  παρουσιάζοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για
τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
·        Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, μικρές μεσαίες και
μεγάλες, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης
με σκοπό:
·        
Την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για την
αντιμετώπιση των ιδιωτικών χρεών, τόσο για τα κόκκινα δάνεια όσο και για  οφειλές προς το δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ κλπ).
·        
Να απαντηθούν ερωτήσεις – απορίες που θα θέσουν
οι συμμετέχοντες.
·      Να τεθούν από τους συμμετέχοντες ειδικά θέματα
που χρήζουν επίλυσης, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη νομοπαρασκευαστική
διαδικασία, καθώς και στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση
του Ιδιωτικού Χρέους.