Στα προβλήματα της Τ.Κ. Αγίου Ηλία Μεσολογγίου αναφέρονται με κοινή τους δήλωση ο επικεφαλής του συνδυασμού “Η Κοινωνία Μπροστά”, Π. Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της κοινότητας, Μιχάλης Μπάλας. Στη δήλωση τονίζεται:”Η Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στην καθημερινότητα (κάδοι καθαριότητας, καθαρισμός κοινοτικών δρόμων και στραγγιστικών) πράγμα το οποίο καταδεικνύει την απαξίωση των δημοτικών υπηρεσιών απέναντι στην τοπική κοινότητα. Επιπρόσθετα, τα προφορικά και γραπτά αιτήματα της Τ.Κ. Αγίου Ηλία, δεν έχουν απαντηθεί (αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία, έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας).Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να σκύψει πάνω στα προβλήματα με επιτόπιους ελέγχους, εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών και ένταξή τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, ακόμα και με ενδεχόμενη τροποποίησή του.Θεωρούμε ότι οι όποιες δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής, απέναντι στην Τ.Κ. Αγίου Ηλία, κάποια στιγμή, έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί.”