Την μη εκτέλεση έργου που, όμως, «ενταλματοποιήθηκε»
από το δήμο Μεσολογγίου καταγγέλλει ο πρώην δήμαρχος της πόλης, Παναγιώτης
Κατσούλης
σε ανακοίνωση του.
Συγκεκριμένα ο κ. Κατσούλης στην
ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι ενώ εκδόθηκε ένταλμα πληρωμής για έργο που αφορά
την «Αντιπλημμυρική Θωράκιση – Καθαρισμός Τμήματος Ρέματος «Αεροδρομίου» και
«Δυτικού Παράπλευρου Αύλακα» Ανατολικής Κλείσοβας» στην πραγματικότητα καμιά
εργασία δεν έγινε στις περιοχές που προσδιορίζει ο τίτλος του έργου, συνοδεύοντας
την ανακοίνωσή του με φωτογραφικό υλικό.
Ταυτόχρονα ο κ. Κατσούλης «πετά
το γάντι» στη δημοτική αρχή ζητώντας από κοινού αυτοψία στους χώρους που “έγινε” το έργο….

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως
εξής:

«Στις 31/7/2017, με την
υπ’ αρίθμ. 104/2017 απόφαση Δημάρχου,
ανατέθηκε η εκμίσθωση Μηχανημάτων
Καθαρισμού για την «Αντιπλημμυρική Θωράκιση – Καθαρισμός Τμήματος Ρέματος «Αεροδρομίου»
και «Δυτικού Παράπλευρου Αύλακα» Ανατολικής Κλείσοβας».
Στις 11/9/2017, εκδόθηκε το Χρηματικό
Ένταλμα Πληρωμής
(ΧΕΠ), ύψους  σχεδόν
27.000 €, με δικαιούχο την κα
ΠΙΤΣΙΚΟΥ ΑΓΑΘΗ, η όποια και όφειλε να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο καθαρισμό
ρέματος, το οποίο αναφέρεται τόσο στην απόφαση δημάρχου όσο και στο ΧΕΠ.

Από τα παραπάνω είναι ολοφάνερο,
πως ο συγκεκριμένος καθαρισμός του ρέματος του «Αεροδρομίου» και «Δυτικού Παράπλευρου Αύλακα» Ανατολικής Κλείσοβας»,
θα πρέπει να υλοποιήθηκε τον
προηγούμενο μήνα, ήτοι τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του
2017
.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από την Οικονομική Επιτροπή,
στις 28/7/2017, «Στον αύλακα που βρίσκεται
στην θέση του αεροδρομίου
έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά από την
πρόσφατη πλημμύρα με αποτέλεσμα την φραγή του ρέματος και την μη διοχέτευση των
υδάτων με αποτέλεσμα να μην αποστραγγίζουν τα γύρω αγροκτήματα αλλά και με
κίνδυνο για την λειτουργία του αεροδρομίου, όπως πληροφορήθηκε η υπηρεσία μας. Ο αύλακας θα πρέπει να καθαριστεί σε
μήκος 800μ περίπου
με μερική απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής. Σε δεύτερο στάδιο θα γίνει καθαρισμός του δυτικού, παράπλευρου προς τον δίαυλο,
αύλακα (στομίου) σχήματος «Γ», της ανατολική Κλείσοβας
το οποίο έχει φραγεί
από θαλάσσια φερτά αμμώδη υλικά με αποτέλεσμα να είναι παντελώς αδύνατη η
διαφυγή νερών προς τον Πατραϊκό από το σημείο αυτό».

Χθές 20 Σεπτεμβρίου,
επισκέφθηκα το συγκεκριμένο χώρο που αναφέρεται στη μελέτη και το ΧΕΠ. Η
κατάσταση των ρεμάτων αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που επισυνάπτω.
Ουδεμία παρέμβαση έχει γίνει και τόσο ο «αύλακας που βρίσκεται στην θέση του
αεροδρομίου», όσο και ο «δυτικός, παράπλευρος προς τον δίαυλο, αύλακας
(στομίου) σχήματος «Γ», της ανατολική Κλείσοβας»,
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ, ΦΡΑΓΜΕΝΟΙ.
Συγκεκριμένα, οι καλαμώνες, οι
φερτές ύλες και τα πάσης φύσης απορρίμματα και υλικά είναι εκεί, καθιστώντας αδύνατη
τη ροή των υδάτων,
ενώ το μοναδικό σημείο, ακτίνας περίπου 20 μέτρων, το
οποίο καθαρίστηκε πριν από μήνες, είναι αυτό που εμπόδιζε την προσγείωση των
αεροπλάνων στο αεροδρόμιο (βλ. σχετική Φωτό).
Κατόπιν τούτων, ΕΡΩΤΩ τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Έργων και Οικονομικών, καθώς και τους επιβλέποντες και παρλάροντες το έργο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
1.      
Επειδή δεν υφίσταται αύλακας που να
γειτνιάζει με το αεροδρόμιο
(Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια), ο οποίος
να έχει καθαριστεί τον τελευταίο μήνα, σε ποιό αύλακα έγινε ο καθαρισμός που
αναφέρεται στη μελέτη και στο ένταλμα πληρωμής;
2.      
Επειδή δεν υφίσταται καθαρισμός του “δυτικού, παράπλευρου προς τον δίαυλο, αύλακα
(στομίου) σχήματος «Γ», της ανατολική Κλείσοβας”,
εντός του Αυγούστου, σε
ποιό “στόμιο Γ” της Α. Κλείσοβας έγινε ο καθαρισμός που αναφέρεται στη μελέτη
και στο ένταλμα πληρωμής;
3.      
Πότε παρελήφθησαν τα έργα; Από ποιους
επιβλέποντες; Στη βάση ποιάς βεβαίωσης “καλής εκτέλεσης εργασιών” εκδόθηκε το
ΧΕΠ;
               
                Εάν
λαθεύω, αποδεκτή από την πλευρά μου η από κοινού με εσάς αυτοψία στο χώρο, ώστε
να μου υποδειχθεί ο αύλακας και το στόμιο τα οποία  καθαρίστηκαν τον Αύγουστο.»