Την κάθετη αντίθεσή τους στους όρους αλιείας στη λιμνοθάλασσα του
Μεσολογγίου που πρόκειται να τεθούν σε νομοσχέδιο που θα συζητηθεί αύριο στη
Βουλή εξέφρασαν ελεύθεροι αλιείς της περιοχής του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού
στην Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά σε μια
μαραθώνια σύσκεψη.

Σύμφωνα με τους αλιείς με το νομοσχέδιο αυτό καθίσταται αδύνατη η αλιεία
στη λιμνοθάλασσα καθώς δεν οριοθετείτε η δικαιοδοσία των μισθωμένων χώρων από τους
συνεταιρισμούς. Επίσης οι αλιείς υποστηρίζουν ότι με το νομοσχέδιο αυτό
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας από τους ίδιους συνεταιρισμούς
για τα επόμενα 50 χρόνια!Δείτε στο VIDEO που ακολουθεί χαρακτηριστικές δηλώσεις αλιέων: