Καίριες τοποθετήσεις είχαν την ευκαιρία να κάνουν ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Καθηγητής Βασίλης Τριανταφύλλου και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Σπύρος Συρμακέσης στα πλαίσια των συναντήσεων των ομάδων εργασίας του EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) αυτή την εβδομάδα σε θέματα Απασχόλησης και Εκπαίδευσης (ο πρώτος) και Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ο δεύτερος).Οι δύο ομάδες εργασίας σε εξαμηνιαία βάση καταγράφουν τις εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στις δύο αυτές περιοχές. Η Ελληνική πρακτική και αποτελεσματικότητα στους δύο αυτούς τομείς και ειδικά στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, όπως αυτή αναπτύσσεται από όλα τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, παρουσιάστηκε από τη διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο εξάμηνο στη χώρα μας. Ιδιαίτερη ήταν η έκπληξη από τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες για τη μη χρήση του τίτλου Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών στο εσωτερικό της χώρας, όταν ειδικά αυτός είναι ο τίτλος που αποκαλείται το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο κέντρο της Ευρώπης.

 Από τις συναντήσεις προέκυψαν σημαντικές προτεραιότητες στην ενίσχυση της Έρευνας και της Ανάπτυξης αλλά και στην προώθηση της Καινοτομίας. Μέσα από τις παρουσιάσεις φάνηκε πολύ επιτακτική η ώθηση των φοιτητών σε δράσεις καινοτομίας, μέσα από αναβάθμιση διαδικασιών εκπαίδευσης με επαναπροσδιορισμό στόχων.”Πολύ θετικές ήταν οι απόψεις των Ευρωπαίων συναδέλφων για την αναπτυξιακή και ερευνητική προοπτική του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αλλά και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις υπήρξαν αρκετές προσκλήσεις για ανταλλαγή φοιτητών από και προς την Ελλάδα και για περαιτέρω συνεργασίες” αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΕΙ για τα αποτελέσματα των συναντήσεων.