Άλλαξε η επωνυμία του σωματείου εργαζομένων στο δήμο Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου,  μετά την εφαρμογή του νέου
καταστατικού και ο τίτλος του είναι «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».
Επίσης έγινε αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, κατά την
συνεδρίαση της 7/9/2018, για να γίνει εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου
καταστατικού.
Έτσι μετά από ψηφοφορία προέκυψε ομόφωνα η εξής, διάρθρωση για το
τελευταίο έτος θητείας του:


 1. Πρόεδρος, Μπαρμπετάκης Βασίλειος
 2. Αντιπρόεδρος Κουφός Χρήστος (επί θεμάτων
  υπηρεσιών ποιότητας ζωής)
 3. Αντιπρόεδρος, Κιρκινέζος Χαράλαμπος (επί
  θεμάτων διοικητικών, οικονομικών υπηρεσιών)
 4. Γενικός Γραμματέας, Ντούμας Αθανάσιος
 5. Ταμίας, Μαντζουράτος Κωνσταντίνος
 6. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Βασιλείου
  Νεκτάριος
 7. Αναπληρωτής Ταμίας , Μανιάτης Δημήτριος