«Έχω την τιμή να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για το Δήμο Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου. 

Ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου, με σεβασμό στην Ιστορία και τις Παραδόσεις
της Ιερής μας πόλης και με φιλοδοξία να καταστεί μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη!
Απευθύνω ενωτικό κάλεσμα για δημιουργική προσφορά σε όλους του πολίτες, με πολιτικό πολιτισμό απέναντι στους συνυποψηφίους μου.
Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου!» με τις παραπάνω
60 λέξεις ο πρώην βουλευτής και νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Δημήτρης Σταμάτης με δήλωση στο MessolonghiNews ανακοινώνει την
υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία του Μεσολογγίου.