Σχεδόν ομόφωνα κατά την αποψινή συνεδρίαση της ολομέλειας της Ο..Μ.ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου αποφασίστηκε η στήριξη της υποψηφιότητας του Παυσανία Παπαγεωργίου για το δήμο Μεσολογγίου.
Περισσότερα σε επόμενη ανάρτησή μας