25 Φεβρουαρίου 1826: “Η Άλωση του Βασιλαδιού από τους Τούρκους”

 

Γράφει, η Πολυξένη Κανούτα- Χαραλαμποπούλου

Φιλόλογος, μέλος  του Δ.Σ. της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

www.messolonghibyronsociety.gr