Έτοιμη, έως τα τέλη του χρόνου, θα
είναι η νέα πτέρυγα στο Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα αύξησης του αριθμού των φιλοξενουμένων στο ίδρυμα, καθώς για την
ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται, πλέον, εργασίες ελαιοχρωματισμών και η εγκατάσταση
μηχανολογικού εξοπλισμού, κάτι που έχει προγραμματιστεί να γίνει από τον
ανάδοχο του έργου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Με τη κατασκευή της νέας πτέρυγας,
με συνολική επιφάνεια 309 τ.μ. δημιουργούνται επιπλέον 10 θάλαμοι
διαμονής, που μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμη 24 τρόφιμους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται
κατά
43 τ.μ.,  η επιφάνεια των
μαγειρείων και των βοηθητικών χώρων. Η κατασκευή της νέας πτέρυγας έγινε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για θερμομόνωση και ηχομόνωση στην εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία και στην οροφή.

Η αναβάθμιση και επέκταση των
υποδομών του κτιρίου, εξυπηρετεί πλήρως την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος, αλλά
και τις σύγχρονες απαιτήσεις που έχουν αυξηθεί, καθώς συνδέονται με τη
γενικότερη κοινωνική και οικονομική κρίση.
Ως έργο εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και υλοποιείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με την σύμβαση για την κατασκευή του να έχει υπογραφεί από τον τ. περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα στις 3 Απριλίου 2018. 
Να σημειωθεί ότι το Σελίβειο
Γηροκομείο Μεσολογγίου αποτελεί μια πρότυπη κοινωνική δομή που λειτουργεί με
βάση τα διεθνή πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας ISO, διαθέτει διαχειριστική επάρκεια και
η λειτουργεία του εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.