Ο Δ/ντης Δασών Αιτ/νιας κ. Μάζης με τον τμηματάρχη του τμήματος δασικών χαρτογραφήσεων κ. Βλάχο

Υπογράφτηκε σήμερα η ανάρτηση των χαρτών για τον νόμο Αιτωλ/νιας από τον Διευθυντή Δασών Αιτωλ/νιας κ. Νικήτα Μάζη ο οποίος ανέφερε επ΄ ευκαιρία της ανάρτησης τα εξής:

 

Ο Δ/ντης Δασών Αιτ/νιας κ. Μάζης με τον τμηματάρχη του τμήματος δασικών χαρτογραφήσεων κ. Βλάχο και την ομάδα που εργάστηκε για την κατάρτιση των δασικών χαρτών του νομού

 

Η κατάρτιση, ανάρτηση και η επερχόμενη κύρωση των δασικών χαρτών είναι ένα έργο υποδομής αναγκαίο με μέγιστη περιβαλλοντική και οικονομική αξία.

Το έργο της δασικής χαρτογράφησης παράγει σημαντικά οφέλη όπως

  1. τον προσδιορισμό και οριοθέτηση με σαφήνεια και χωρίς αμφισβήτηση του χώρου στον οποίο ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

  2. τον καθορισμό των θεσμικών όρων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών της χώρας

  3. την εξασφάλιση της προστασίας των δασών ως φυσικών και κοινωνικών πόρων

  4. Την συμβολή στην εξασφάλιση αξιοπιστίας των εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

  5. Την διευκόλυνση της πολιτείας στον ορθολογικό χωροταξικο σχεδιασμό

  6. Την άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση του πολίτη σε πληροφορίες για τον χαρακτήρα των εκτάσεων

  7. Την παροχή στοιχείων και πληροφοριών υψηλής ακρίβειας

  8. Την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας περιουσίας

  9. Την μείωση του λειτουργικού κόστους όλων των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν συνάφεια.”