Με έναν ακόμη μόνιμο ιατρό ενισχύεται ο χειρουργικός τομέας του νοσοκομείου Μεσολογγίου μετά από σχετική απόφαση για την πρόσληψη από τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει σύντομα:

“Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας- Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 23363/1-4-2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας διορίζεται Μόνιμος  Ειδικευμένος  Ιατρός Χειρουργός με εισαγωγικό βαθμό  Επιμελητής Β΄ που θα στελεχώσει την Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας.

Ο ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία στην Ν.Μ. Μεσολογγίου , μετά την περαίωση της τυπικής διαδικασίας που απαιτείται το επόμενο χρονικό διάστημα.”