Ένα πυροσβεστικό όχημα έχει εκτραπεί στην περιοχή Ροϊδούλα κατά τη διάρκεια επιχείρησης για απάντληση υδάτων.

 

Στην ίδια περιοχή από την χθεσινή κακοκαιρία έχουν πλημμυρίσει γεωργικές εκμεταλλεύσεις, θερμοκήπια και ποιμνιοστάσια με αποτέλεσμα την απώλεια ζωικού και φυτικού κεφαλαίου.