Έκκληση για αποτελεσματικά μέτρα στήριξης από τις Βρυξέλλες ζήτησαν, μέσω κοινής επιστολής, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες που έχουν πληγεί από την προσφυγική κρίση προκειμένου να βοηθήσουν τις ευάλωτες ομάδες των μεταναστών σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και να αποφορτίσουν περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ρευμάτων.

Ειδικότερα, τα μέλη της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών (CRPM) καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξασφαλίσουν επαρκή αναγνώριση και χρηματοδότηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ανάγκες ενώ διεκδικούν, παράλληλα, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα αντανακλά τον ανθρωπισμό.

Τη διακήρυξη επεξεργάστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης, ο οποίος ζήτησε τροποποίηση του κειμένου που εστάλη στις Βρυξέλλες προκειμένου να αυξηθεί το ποσό των χρημάτων για τη μεταναστευτική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχει καμία αύξηση των ροών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο με στόχο την αναμόρφωση του υφιστάμενου συστήματος και την παροχή βιώσιμων κοινών απαντήσεων. Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι οι περιφερειακές αρχές θα λάβουν επαρκή αναγνώριση και χρηματοδότηση σε σχέση με τις ανάγκες τους», τονίζεται στην επιστολή, που συνυπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ο COVID-19 έδειξε πόσο ευάλωτες μπορούν να είναι οι χώρες σε απρόβλεπτες κρίσεις, ωστόσο δίνει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ότι είναι σε θέση να υιοθετήσει μια ισχυρή, ενωτική απάντηση ενόψει μιας κοινής πρόκλησης.