υδρευση μεσολογγιου

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, Νώντας Πανάς, με επιστολή του στο MessolonghoNews δίνει εξηγήσεις σχετικά με την καταγγελία που δημοσιεύσαμε πρόσφατα για την χρέωση για κατανάλωση 1 κ.μ. νερού με το ποσό των 79,5 € .

Στην επιστολή του ο κ. Πανάς τονίζει:

“Σε απάντηση του καταναλωτή που διαμαρτυρήθηκε για την χρέωση του λογαριασμού της ΔΕΥΑΜ για το 1ο δίμηνο  2023 θα θέλαμε να απαντήσουμε τα εξής:

 • Το υδρόμετρο της συγκεκριμένης παροχής είχε τοποθετηθεί το έτος 2002, έχοντας συμπληρώσει τα 21 έτη λειτουργίας
 • Τον Νοέμβριο του 2021 η ένδειξη ήταν 3.640 κυβικά και έως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου 2023  ήταν 3.642 (εικόνα 1)
 • Για το παραπάνω διάστημα των 18 μηνών οι λογαριασμοί εκδίδονταν με πάγιες χρεώσεις αλλά ο καταναλωτής δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ για την χρέωση μηδενικών καταναλώσεων, όπως όφειλε, αφού διαπίστωνε ανωμαλία στη λειτουργία του υδρομετρητή για τέσσερις συνεχόμενους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ούτε και προέβη σε ένσταση προς την ΔΕΥΑΜ για την αμφισβήτηση των χρεώσεων του.
 • Με βάση το άρθρο 6, παρ. 6 του Κανονισμού Ύδρευσης της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 45Ψ6ΟΕ9Θ-ΘΓΡ), εφόσον ο μετρητής δεν λειτουργούσε, η ΔΕΥΑΜ έπρεπε να υπολογίσει κατανάλωση για ολόκληρη την περίοδο αδρανείας του (δηλ. για τρία τουλάχιστον τετράμηνα) και να χρεωθεί ο καταναλωτής με το μέσο όρο της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του υδρομετρητή, σε σύγκριση με την κατανάλωση του προηγούμενου έτους, δηλαδή έπρεπε να χρεωθεί ο καταναλωτής 150 κυβικά για όλο το έτος 2022, που αντιστοιχεί στην κατανάλωση που καταγράφηκε από το υδρόμετρό του το έτος 2021
 • Ο καταναλωτής παρόλα αυτά χρεώθηκε το 1ο δίμηνο 2023 (εκκαθαριστικός λογαριασμός) σύμφωνα με αντίστοιχο προηγούμενης χρονιάς, και συγκεκριμένα 59 κυβικά που αφορούσε αντίστοιχη τετράμηνη κατανάλωση του 2021 και όχι 1 κυβικό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε για την αλλαγή υδρομέτρου.
 • Το υδρόμετρο αγοράστηκε από τον ιδιοκτήτη και τοποθετήθηκε από υδραυλικό της ΔΕΥΑΜ στις 2-6-2023. Δέκα ημέρες μετά την τοποθέτηση του, στις 12-6-2023, είχε καταγράψει ήδη 7 κυβικά, (εικόνα 2), που αντιστοιχεί, εάν υπολογιστεί αναλογικά, σε λογαριασμό τετραμήνου 30*4*0,7= 84 κυβικών και όχι 59.
 • Τα υδρόμετρα είναι μηχανικές διατάξεις που μετρούν το νερό που τα διαπερνά. Πολλές φορές παρουσιάζουν βλάβες και χρειάζονται αντικατάσταση, πόσο μάλλον όταν ξεπερνούν τις δύο δεκαετίες λειτουργίας. Το δε κόστος προμήθειας καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των παροχών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υδρομέτρων στην περιοχή μας ξεπερνούν τα 15 έτη λειτουργίας από την αρχική εγκατάστασή τους και σε κάθε περίοδο καταμέτρησης προκύπτουν αρκετές δεκάδες υδρομέτρων που χρήζουν αντικατάστασης.
 •  Το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜ, για το έτος 2023, εγκρίθηκε με την Απόφαση 8/2023 του ΔΣ της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9ΠΡ9ΟΕ9Θ-Κ0Σ), στην οποία αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε για την κοστολόγηση των υπηρεσιών παροχής ύδατος. Δεν επιβλήθηκε καμία αύξηση και δεν μετακυλήσαμε τις ανατιμήσεις των προϊόντων, των καυσίμων και της ενέργειας στους δημότες, παρότι το κόστος για εμάς διπλασιάστηκε.
 • Δεν θα διαφωνήσουμε με τις παρατηρήσεις του καταναλωτή ότι τα προβλήματα στην Επιχείρηση είναι πολλά, όπως αυτό του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης της πόλης του Μεσολογγίου, που έχει υπερδιπλασιάσει το χρόνο ζωής του και ταλαιπωρεί τους δημότες αυτής της πόλης αλλά και τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜ με τις καθημερινές διαρροές και την μειωμένη πίεση τους καλοκαιρινούς μήνες, το αυξημένο κόστος της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, που οι περισσότερες εξ’ αυτών αφορούν στην πόλη του Μεσολογγίου και τη ζώνη υδροδότησής του.
 • Με αυτή την δημοτική αρχή πραγματοποιείται σήμερα το σημαντικότερο ίσως έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, τα οφέλη του οποίου περιμένουμε να δούμε άμεσα με τις τμηματικές παραλαβές του ανά περιοχή. Η ενεργειακή αυτονομία της ΔΕΥΑΜ είναι πλέον εφικτή ως διακριτό μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας της ΠΔΕ
 • Έχουμε ήδη ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να σταλούν στην Δ.Ο.Υ. οι πρώτες λίστες με τους οφειλέτες της επιχείρησης ώστε να σταματήσουν να πληρώνουν «τα σπασμένα» οι συνεπείς όπως αναφέρει στην επιστολή του ο καταναλωτής.
 • Δεν σταματάμε τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μας και την βελτίωση των υπηρεσιών μας και παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταπεξέλθουμε. Προχωρήσαμε σε προτάσεις αρκετών νέων έργων για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου μας και ειδικότερα, για την αξιόπιστη καταγραφή των καταναλώσεων των παροχών, προτείναμε έργο προμήθειας 13.500 ψηφιακών υδρομέτρων στην Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου ώστε να ξεπεραστούν ανάλογα προβλήματα, να ειδοποιείται αυτόματα ο καταναλωτής για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατανάλωσή του και φυσικά να μην εξαρτάται η καταγραφή του καταναλωθέντος ύδατος από οποιαδήποτε δυσλειτουργία ενός μηχανικού  υδρομέτρου.

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον διαμαρτυρόμενο καταναλωτή αλλά και στους αναγνώστες σας, ότι οι  ΔΕΥΑ δεν είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις, έχουν κοινωφελή χαρακτήρα και μέτοχοι τους είναι οι δημότες.  

Αντικείμενο τους είναι η παροχή πόσιμου νερού, το σημαντικότερο αγαθό για την ανθρώπινη ζωή, όπως και η διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και για την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών αποφασίζει και νομοθετεί το κεντρικό κράτος.

Απαξίωση των επιχειρήσεων αυτών, εξαθλίωση του ανθρώπινου δυναμικού, απαγορεύσεις προσλήψεων, ιδιωτικοποίηση του νερού προ των πυλών και χρηματιστήριο ενέργειας είναι τα προβλήματα που θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα εάν θέλουμε να σχεδιάσουμε και να διασφαλίσουμε το αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.

Με κάθε τιμή και στη διάθεση του κάθε δημότη,”