Οι λέβητες είναι από τα βασικά συστήματα θέρμανσης και χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση νερού στο σπίτι και στην επιχείρηση. Ωστόσο, οι λέβητες μπορεί να είναι επικίνδυνοι εάν δεν συντηρούνται σωστά και μπορεί να οδηγήσουν σε μια σειρά προβλημάτων, όπως δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, διαρροές αερίου και πυρκαγιές. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τους κινδύνους από την κακή κατασκευή των κοινών λεβήτων και των λεβήτων υγραερίου και πώς μπορούμε να τους ανακαινίσουμε.

 

Κίνδυνοι από κακή κατασκευή λεβήτων

 

Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα: Ένας ελαττωματικός λέβητας μπορεί να παράγει θανατηφόρο αέριο μονοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι άοσμο και άχρωμο. Αυτό το αέριο μπορεί να συσσωρευτεί σε χώρους που δεν αερίζονται καλά και μπορεί να είναι θανατηφόρο εάν εισπνευστεί σε μεγάλες ποσότητες.

 

Διαρροές αερίου: Μπορεί να προκύψει διαρροή αερίου εάν υπάρχει πρόβλημα με τον λέβητα, όπως ένας ραγισμένος εναλλάκτης θερμότητας ή μια κατεστραμμένη γραμμή αερίου. Οι διαρροές αερίου μπορεί να είναι επικίνδυνες και να προκαλέσουν εκρήξεις ή πυρκαγιές.

 

Πυρκαγιές: Οι ελαττωματικοί λέβητες μπορούν επίσης να προκαλέσουν πυρκαγιά εάν υπερθερμανθούν ή εάν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή καυσίμου. Οι πυρκαγιές μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες εάν ο λέβητας βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο ή σε δωμάτιο με εύφλεκτα υλικά.

 

Διαρροές νερού: Οι κακοί λέβητες https://www.caloria.eu/category/proionta/levites/ μπορεί επίσης να αναπτύξουν διαρροές στους σωλήνες νερού, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά στο νερό στο σπίτι ή την επιχείρηση. Οι διαρροές νερού μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε δάπεδα, τοίχους και οροφές και μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε ανάπτυξη μούχλας.

 

Προληπτικοί έλεγχοι και συντήρηση

 

Τακτική συντήρηση: Το πιο σημαντικό βήμα για την συντήρηση ενός κακού λέβητα είναι να διασφαλίσετε ότι συντηρείται τακτικά από εξειδικευμένο τεχνικό. Η τακτική συντήρηση μπορεί να αποτρέψει εξαρχής την ανάπτυξη προβλημάτων.

 

Επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων: Εάν υπάρχουν ελαττωματικά εξαρτήματα στο λέβητα, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πράγματα όπως ο εναλλάκτης θερμότητας, η βαλβίδα αερίου ή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.

 

Αναβάθμιση σε νεότερο μοντέλο: Εάν ο λέβητας είναι παλιός και δεν λειτουργεί πλέον σωστά, ίσως είναι καιρός να σκεφτείτε την αναβάθμιση σε νεότερο μοντέλο. Τα νεότερα μοντέλα είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά και μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα από τους ιδιοκτήτες σπιτιού και τις επιχειρήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.

 

Κίνδυνοι από λέβητες αερίου:

 

Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα: Όπως οι κακοί λέβητες, οι λέβητες υγραερίου  μπορούν επίσης να παράγουν αέριο μονοξείδιο του άνθρακα εάν δεν συντηρούνται σωστά. Αυτό το αέριο μπορεί να είναι θανατηφόρο εάν εισπνευστεί σε μεγάλες ποσότητες.

 

Διαρροές αερίου: Διαρροές αερίου μπορεί να προκύψουν εάν υπάρχει πρόβλημα με τη γραμμή αερίου ή εάν ο λέβητας δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Οι διαρροές αερίου μπορεί να είναι επικίνδυνες και να προκαλέσουν εκρήξεις ή πυρκαγιές.

 

Κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης: Οι λέβητες αερίου μπορεί επίσης να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης εάν υπερθερμανθούν ή εάν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή καυσίμου. Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες εάν ο λέβητας βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο ή σε δωμάτιο με εύφλεκτα υλικά.

 

Ανακαίνιση λεβήτων αερίου:

 

Τακτική συντήρηση: Όπως συμβαίνει με τους κακούς λέβητες, το πιο σημαντικό βήμα για την ανακαίνιση ενός λέβητα αερίου είναι να διασφαλίσετε ότι συντηρείται τακτικά από εξειδικευμένο τεχνικό. Η τακτική συντήρηση μπορεί να αποτρέψει εξαρχής την ανάπτυξη προβλημάτων και μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων προτού γίνουν πιο σοβαρά.

 

Εγκαταστήστε ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα: Οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα πρέπει να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε περιοχή όπου βρίσκεται ένας λέβητας αερίου. Αυτοί οι ανιχνευτές μπορούν να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες σπιτιού και τις επιχειρήσεις για την παρουσία αερίου μονοξειδίου του άνθρακα και μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.

 

Επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων: Εάν υπάρχουν ελαττωματικά εξαρτήματα στο λέβητα αερίου, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πράγματα όπως η βαλβίδα αερίου, το πιλοτικό φως ή το θερμοστοιχείο.