Ο Σπήλιος Λιβανός  ορίστηκε  επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ (NATO PA). Θέση που κατείχε μέχρι πρόσφατα η αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέλος της ίδιας αντιπροσωπείας είναι και ο Μάριος Σαλμάς.

 

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1955 και απαρτίζεται από 266 βουλευτές των 29 χωρών – μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Κοινοβούλια χωρών μη μελών της Συμμαχίας μετέχουν στις δραστηριότητες της Συνέλευσης υπό το καθεστώς α) συνδεδεμένου μέλους (12 κράτη), β) κοινοβουλευτικού παρατηρητή (8 κράτη), καθώς και τέσσερις (4) χώρες της Μεσογείου υπό καθεστώς συνδεδεμένου μέλους.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ έχει ως σκοπό την προαγωγή του δια-κοινοβουλευτικού διαλόγου για θέματα ασφάλειας, την ενδυνάμωση του διατλαντικού δεσμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και την προώθηση των στόχων της Συμμαχίας, όπως η συνεργασία των χωρών – μελών της σε διάφορους τομείς (στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό).

Η γραμματεία της Συνέλευσης εδρεύει στις Βρυξέλλες. Σε ετήσια βάση, πραγματοποιούνται δύο Ολομέλειες: η εαρινή, το μήνα Μάϊο και η ετήσια, το μήνα Νοέμβριο, ενώ σημαντικό μέρος των εργασιών της Συνέλευσης επιτελείται από τις Επιτροπές: α) Πολιτικής Πτυχής της Ασφάλειας, β) Άμυνας και Ασφάλειας, γ) Οικονομικών και Ασφάλειας, δ) Πολιτική Επιτροπή, ε) Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο των Επιτροπών συζητούνται και υιοθετούνται εκθέσεις, καθώς και συστάσεις πολιτικής.

Όργανα της Συνέλευσης αποτελούν, επίσης, η Ειδική Ομάδα για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, το Διακοινοβουλευτικό Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας και το Διακοινοβουλευτικό Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Γεωργίας. Σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί το Πρόγραμμα Rose-Roth για τη συνεργασία των Κοινοβουλίων Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η Ελλάδα συμμετέχει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ με κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία επτά (7) τακτικών και επτά (7) αναπληρωματικών μελών:

Λιβανός Σπυρίδωνας-Παναγιώτης (Σπήλιος) Επικεφαλής

Δαβάκης Αθανάσιος Αναπληρωτής επικεφαλής

Βολουδάκης Μανούσος – Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος

Σαλμάς Μάριος Τακτικό Μέλος

Μπάρκας Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος

Τζάκρη Θεοδώρα Τακτικό Μέλος

Λοβέρδος Ανδρέας Τακτικό Μέλος

Δημοσχάκης Αναστάσιος (Τάσος) Αναπληρωματικό Μέλος

Μανωλάκος Νικόλαος Αναπληρωματικό Μέλος

Κάτσης Μάριος Αναπληρωματικό Μέλος

Σπίρτζης Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος

Παφίλης Αθανάσιος Αναπληρωματικό Μέλος

Μυλωνάκης Αντώνιος Αναπληρωματικό Μέλος

Μπακαδήμα Φωτεινή Αναπληρωματικό Μέλος