Από τον συνδυασμό ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση τύπου:

“Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022 όλοι οι δημόσιοι φορείς μεταξύ των οποίων και οι δήμοι, είναι υποχρεωμένοι να θέσουν στόχο μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι  μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.

Εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ οι δήμοι, έπρεπε να  ορίσουν Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικό Υπεύθυνο.

Οι δύο υπεύθυνοι είναι αρμόδιοι για την διαχείριση με τον πλέον ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, των υποδομών του δήμου.

Στους δήμους οι οποίοι έχουν συμμορφωθεί με τα όσα ορίζει ο νόμος, θα ενισχύεται ο προϋπολογισμός τους, με επιπλέον ποσά  από το Υπουργείο Οικονομικών, ως επιβράβευση.

Από τους επτά δήμους της Αιτωλοακαρνανίας έχουν συμμορφωθεί  έξι, με κραυγαλέα παραφωνία για μια ακόμη φορά τον δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

Προφανώς «οι πλούσιοι δήμοι» δεν έχουν ανάγκη ενίσχυσης !”