Κάνοντας “επίθεση” στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο δήμο Μεσολογγίου, ο δήμαρχος, Κώστας Λύρος επιβεβαιώνει την ανάθεση σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Θυμίζουμε ότι  πριν λίγες ημέρες το Σωματείο Εργαζομένων με ανακοίνωσή του είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτό το ενδεχόμενο. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ).

 

Αναλυτικά η σημερινή ανακοίνωση τύπου από το δήμο Μεσολογγίου:

 

“Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, την πρόληψη ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και ενισχύοντας τις υπηρεσίες του προς τους φορείς και τους πολίτες, προτίθεται να προβεί στην ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω παροχής υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του.

Δήμαρχος του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος δήλωσε σχετικά «O εκσυγχρονισμός, η αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως η διαφάνεια   στον τρόπο   λειτουργίας του Δήμου μας ήταν και παραμένει από τους πρώτους στόχους που η δημοτική μας αρχή επιδιώκει.

Η πολυδαίδαλη γραφειοκρατία που ταλανίζει όλη τη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με  παγιωμένες αρνητικές αντιλήψεις σε ότι αφορά την άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους των λειτουργών ιδιαίτερα στο  Δήμο, αποτελούν τροχοπέδη και έχουν την δύναμη να  αναστέλλουν  πολλές από τις προσπάθειες που σκοπό έχουν να μεταρρυθμίσουν  και να αλλάξουν  τα κακώς κείμενα.

Αυτοί κυρίως είναι οι λόγοι που οδήγησαν τον νομοθέτη στην ψήφιση του Νόμου 4795/2021  που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο στον ευρύτερο δημόσιο φορέα, έναν έλεγχο ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του είναι   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ.

Ειδικότερα  για τους  ΟΤΑ  ο εσωτερικός έλεγχος εκτός από ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ είναι άκρως απαραίτητος καθώς έχει σκοπό να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν  να εκθέσουν τον Δήμο και να επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική παροχή του. Πιο συγκεκριμένα και στο Δήμο μας είμαστε υποχρεωμένοι και είναι και συνειδητή επιλογή μας  να υλοποιήσουμε όλες τις επιταγές του Νόμου με σκοπό  να εξασφαλιστεί η διαφάνεια,  η νομιμότητα και η εξάλειψη η πιθανής διαφθοράς στις λειτουργίες του.

Ας σημειωθεί ότι το πόρισμα του εσωτερικού ελέγχου που θα διενεργηθεί στο Δήμο μας θα υποβληθεί άμεσα στις Αρχές (Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας, Υπουργείο Οικονομικών και  Ελεγκτικό Συνέδριο) προς άσκηση των κατά το νόμο συντονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων τους καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ακολούθησε  προηγούμενη   αιτιολογημένη   απόφαση  που εκδόθηκε  επί της  διαπίστωσης  αδυναμίας  σύστασης ή λειτουργίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου στο δήμο μας  κατά το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν 4795/21. Και η εν λόγω απόφαση έχει κοινοποιηθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όπως ορίζει ο Νόμος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε  περίπτωση  μη υλοποίησης της υποχρεωτικής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου εκ μέρους μας  θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του Ν. 4938/20 (Νόμος Ελεγκτικού Συνεδρίου) περί  κυρώσεων σε περίπτωση αδράνειας.

Επιπλέον αξίζει να τονίσουμε ότι στο  σύνολο  των  332 Δήμων της Επικράτειάς μας και σε εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου ο εν λόγω εσωτερικός έλεγχος  έχει ήδη εφαρμοστεί σε ποσοστό 70%  και  ήδη διενεργείται μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου  εσωτερικού ελεγκτή, υπαγομένου στο Υπουργείο Οικονομικών,  όπως ακριβώς κι  εμείς στο δήμο μας εφαρμόζουμε.

Ωστόσο ορισμένοι, μια μειοψηφία  υπηρεσιακών  παραγόντων στο Δήμο μας, κατέστησαν φανερό πως  δεν επιθυμούν  τον εσωτερικό έλεγχο. Για τους δικούς τους λόγους.

Οι φωνές  περί δήθεν μη  νομιμότητας στο εγχείρημά μας επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την γνωστική ανεπάρκεια τους και το πόσο  επικίνδυνοι και επιζήμιοι καθίστανται   για τον τόπο μας.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι, σε περίπτωση που μέσω των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου διαπιστωθούν ελλείμματα διαχειριστικής  φύσεως, απαρέγκλιτα   θα κινηθώ ως  οφείλω και θα  ενημερώσω τις αρμόδιες δικαστικές και ελεγκτικές αρχές, όπως ορίζει η απόφαση 2014/2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως  και μέχρι τώρα έχω κάνει σε διενεργούμενους ελέγχους οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στην κρίση της Δικαιοσύνης.

Διότι,  η τήρηση της νομιμότητας και της  διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες του Δήμου για τη προάσπιση των συμφερόντων του τόπου μας και για  την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μου, δεν θα πάψει ποτέ, να  είναι ο άξονας διοίκησης  μου».  “