“Δια ζώσης” συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου θα γίνει ύστερα από πολλούς μήνες την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 7.30 μμ.

Η συνεδρίαση θα είναι, λόγω COVID-19 “κεκλεισμένων των θυρών” και θα συμμετέχουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εμβολιασμένοι, ενώ όσοι δεν είναι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης έχει τον χαρακτήρα της έκτακτης.

Τα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.        Απόδοση τιμητικής διάκρισης στον κ.Σωτήριο Κωτσόπουλο (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
2.        Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
3.        Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 10/2021) περί τοποθέτησης οριοδεικτών (πλαστικά κολονάκια ) στην συμβολή των οδών Χρ.Καψάλη & Γκόρπα στη Δημοτική Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

4.        Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 11/2021) σχετικά με έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων επί της αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης αδρανών και στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κωστοπούλου Ιωάννη, στην θέση «Φοινικιά» στη Δημοτική Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

5.        Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 12/2021) σχετικά με έγκριση χορήγησης στάθμευσης ΑΜΕΑ στη Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρίου

6.        Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου  (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).
7.        Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Γεωργ. Σωτηρακόπουλος–Δημοτ. Σύμβουλος).
8.        Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπών  του Π.Δ.71/2020 περί χαρακτηρισμού παράλιων χώρων (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).