Με μια σπουδαία επένδυση στο χώρο του πρωτογενούς τομέα, η εταιρεία First Quality Cheese (FQC) ιδιοκτησίας Χρήστου Πλεξίδα αγόρασε τη βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε., με το σύγχρονο εργοστάσιο στο Μεσολόγγι που έχει δυνατότητα συσκευασίας 600 τόνων σε μηνιαία βάση.

Με μια πλούσια γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας και έντονη εξαγωγική δράση θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Tη διεύθυνση του εργοστασίου στη ζώνη γάλακτος ανέλαβε ο Σταύρος Λαϊνάς Βιολόγος που έχει πολυετή εμπειρία στις μελέτες και άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.