Σημαντικές δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου έκαναν ο ΑΔΜΗΕ και το Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου Παναγιώτη Παπαδόπουλου: 

 

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας- Ν.Μ. Μεσολογγίου ανακοινώνονται δεκατέσσερις (14) νέες δωρεές μηχανημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς το Νοσοκομείο μας.

Συγκεκριμένα:

Τρεις (3) Δωρεές αφορούν την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.

Ένδεκα (11) που αφορούν το Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας, που εδρεύει στο Δήμο Σαλαμίνας.

Θερμές ευχαριστίες προς τους ανωτέρω φορείς για την σπουδαία προσφορά τους.

Οι εγκρίσεις έγιναν ήδη αποδεκτές από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας την 28/12/2020 και οδεύουν στο πρακτικό στάδιο διάθεσης και υλοποίησης.

Δείτε  τα σχετικά έγγραφα με την πλήρη λίστα ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.