Σε ανακοίνωση της Ομάδας Πολιτικής για την Διπλωματία και την Άμυνα της Κίνησης Κοινωνικού Φιλελευθερισμού «εΜείς» επισημαίνονται τα εξής:

 

«H αμυντική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας κρίνεται θετικά, καθώς δημιουργεί προοπτικές για την αναβάθμιση τόσο της ισχύος αποτροπής της Χώρας, όσο και του ρόλου της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το πρώτο άμεσο θετικό αποτέλεσμα αφορά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την πίεση  των ΗΠΑ για αγορά αμερικανικών πολεμικών σκαφών. Η πλάστιγγα έγειρε προς  την μεριά της Γαλλίας, η προσφορά της οποίας είχε και την προτίμηση των Ενόπλων Δυνάμεων. Κι ακόμη παραπέρα, συνοδεύεται από ένα σύμφωνο συμμαχίας για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.

Ως δεύτερο θετικό αποτέλεσμα, εκτιμάται το ότι μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού Στρατού, μια προοπτική που μόλις κέρδισε και την αποδοχή των ΗΠΑ. Από το σημείο αυτό κι εμπρός, η ανάπτυξή του εναπόκειται στην πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τέτοιο ενδεχόμενο, όχι μόνον οι δυνατότητες  αποτροπής της χώρας ενισχύονται, αλλά και ο στρατηγικός ρόλος της αναβαθμίζεται.

Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε ότι, παρά την ενδυνάμωση της αποτρεπτικής μας ισχύος, εΜείς παραμένουμε προσηλωμένοι στην ειρήνη, και ότι σταθερός στόχος της χώρας μας πρέπει να είναι η επίλυση των όποιων διαφορών με τα πλέον πρόσφορα κάθε φορά ειρηνικά μέσα».