Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεσολογγίου, σύμφωνα με το αρθμ.: 6/2022 Πρακτικό του Δ/κού Συμβουλίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

α) Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεσολογγίου προτίθεται να προσλάβει ως ειδική γραμματέα για χρονικό διάστημα πέντε μηνών (Μερική απασχόληση) άτομο κατά προτίμηση τέκνο μέλους του Συλλόγου.

β)Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεσολογγίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των Κυνηγών Μελών του, κατά την Κυνηγετική περίοδο 2022-2023, καλεί τις ενδιαφερόμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες να προσκομίσουν προσφορές.

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων, Βιογραφικών και Προσφορών

Από  5/8/2022 εώς  8/8 2022 και ώρα π.μ. 09:00 – 12:00 καθημερινά.

Για το ΔΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γ. ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ