Το αυτοτελές τμήμα οικονομικής ανάπτυξης – γραφείο αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου και δεν έχουν καταβάλει το τέλος χρήσης του για το 2023, ότι θα πρέπει άμεσα να προβούν στην εξόφλησή του.

Το τέλος σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου προκαταβάλλεται και στη συνέχεια εκδίδεται η άδεια χρήσης. Η χρήση άνευ άδειας θεωρείται παράνομη.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και παρακαλούνται οι υπόχρεοι να έχουν εφοδιαστεί με τη σχετική άδεια από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου, προκειμένου να μην υποστούν κυρώσεις.

 

Ο Αντιδήμαρχος

 Μπαλαμπάνης Δημήτριος