Μήκος διαδρομής : 5 χιλ. Διάρκεια πορείας : 3,5 ώρες Υψομετρική διαφορά : 340 μέτρα Βαθμός δυσκολίας : 1 Αρχηγός : Π. Σκαρμούτσος – Escape bikes

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Μεσολογγίου σε συνεργασία με την Escape Bikes διοργανώνει μια ακόμη “πεζοπορία – ανάβαση” στον Αράκυνθο και συγκεκριμένα στη διαδρομή  “Χούνιστα – Αγ. Παρασκευή” την προσεχή  Κυριακή 18/10/2020, σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση – πρόσκληση για συμμετοχή:

“Η ανάβαση στον Αράκυνθο είναι συνδιοργάνωση του ορειβατικού συλλόγου Μεσολογγίου με την
Επιχείρηση ποδηλάτων Escape bikes.

Η εκκίνηση γίνεται από τον Αγ. Γεωργίο Χούνιστας και είναι μια από τις κλασσικές αναβάσεις  του Αράκυνθου.

Θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε το δάσος βελανιδιάς του Αρακύνθου και να θαυμάσετε την θέα
της λιμνοθάλασσας αλλά και του Ιονίου πελάγους από ψηλά.

Το μονοπάτι έχει καθαρισθεί, βελτιωθεί και σηματοδοτηθεί πρόσφατα, από ομάδα ορειβατών και
Ποδηλατών, φίλων και μελών του συλλόγου, με επικεφαλής την επιχείρηση ποδηλάτων Escape bikes.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Αράκυνθος είναι προστατευόμενη περιοχή, με βάση τις συνθήκες Natura 2000 και Ramsar και ως εκ τούτου απαγορεύεται η συλλογή οποιωνδήποτε φυτών.

Ιδιαίτερος εξοπλισμός δεν χρειάζεται και ο καιρός αναμένεται καλός.

 

Η πορεία μας

Μήκος διαδρομής : 5 χιλ.

Διάρκεια πορείας : 3,5 ώρες

Υψομετρική διαφορά : 340 μέτρα

Βαθμός δυσκολίας : 1

Αρχηγός : Π. Σκαρμούτσος – Escape bikes

Η αναχώρηση θα γίνει με Ι.Χ. από τον χώρο μπροστά από την είσοδο του Κήπου των Ηρώων στις 8.15 π.μ.

Όροι συμμετοχής

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ορειβατικού Συλλόγου, σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων.
1. Ο συμμετέχων γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του.
2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό, που απαιτείται για την συμμετοχή του στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του, τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις, για το διάστημα και την περιοχή που θα γίνει η δραστηριότητα.
3. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του, τόσο κατά του διοργανωτή, όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
4. Ο αρχηγός της δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης, εάν κατά την κρίση του, οι τοπικές συνθήκες, του καιρού και του βουνού, δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομα που κατά την κρίση του, δεν έχουν την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, την κατάλληλη εμπειρία και δεν πληρούν τους όρους ασφάλειας.
5. Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και την ομοιογένεια της ομάδας.
Σημειώσεις

Για εγγραφές, δηλώσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες και πληροφορίες, θα επικοινωνείτε στο e-mail του συλλόγου mountaineering.mes@gmail.com και στο τηλέφωνο 6972505607.

Για πληροφορίες σχετικά με την ορειβασία στην ιστοσελίδα του συλλόγου :

https://sites.google.com/view/mountaineering-mes  “