Τα Τοπικά  Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή παρουσίασε ο Aντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος  Δημητρογιάννης στον Δήμαρχο Αγρινίου  Γιώργο  Παπαναστασίου.

Συγκεκριμένα  συζήτησαν εκτενώς  για την πρωτοβουλία που ανέλαβε  η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  και  ειδικά το Σχέδιο  που αφορά το Δήμο Αγρινίου.

Ο κ. Δημητρογιάννης, αφού παρέδωσε το Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή για το Αγρίνιο  ενημέρωσε τον Δήμαρχο αναλυτικά για τους στόχους και το  περιεχόμενο του Σχεδίου :

– Περιγράφονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέλλον για το Δήμο Αγρινίου.

– Γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων που πρόκειται να υπάρξουν στην περιοχή σε διάφορους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς.

– Εστιάζονται οι τομείς που θα επηρεαστούν όπως η δημόσια υγεία, η αγροτική παραγωγή, η ποιότητα των υδάτων και το αστικό περιβάλλον.

– Παρουσιάζονται οι κλιματικές μεταβολές, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας, μεγαλύτερος κίνδυνος πυρκαγιών, η ξηρασία και οι καύσωνες.

– Ιεραρχούνται οι τομεακές και χωρικές προτεραιότητες για το δήμο.

– Προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για το μετριασμό των επιπτώσεων.

 

Το συγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο προήλθε από μεγάλη και πολύμηνη προετοιμασία εξειδίκευσης των  δεδομένων  που περιέχονται στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Δυτικής Ελλάδας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημητρογιάννης.

 

Ο Λ. Δημητρογιάννης δήλωσε σχετικά : ” Η Κλιματική Αλλαγή ήδη κάνει την παρουσία της αισθητή, βιώνοντας τις επιπτώσεις της σχεδόν καθημερινά. Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες που προκύπτουν υλοποιήσαμε 19 τοπικά σχέδια, ένα για κάθε δήμο, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμα εργαλεία για τους Δήμους της Περιφέρειάς μας. Αυτά τα σχέδια αποτελούν και τους στρατηγικούς οδηγούς για την υλοποίηση δράσεων για το μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δήμους της Περιφέρειας για τη συνδρομή τους, καθώς και τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ κ. Παπαναστασίου, για τη συμβολή σε αυτό το αποτέλεσμα”.

 

Ο Γιώργος  Παπαναστασίου  εξήρε την πρωτοβουλία του  Λ. Δημητρογιάννη και της ΠΔΕ  αναφέροντας σχετικά :” Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένεται να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις στο μέλλον από τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής. Επιβάλλεται η συντονισμένη και διαρκής προσπάθεια όλων το φορέων για την υλοποίηση έργων και δράσεων που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις και θα μας παρέχουν   ενημέρωση όλων των δεδομένων. Αυτό πράττουμε ήδη  και εμείς από την πλευρά μας προς όφελος των πολιτών” .