Οι πλημμύρες της περασμένης Δευτέρας στο Μεσολόγγι θα απασχολήσουν το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου κατά την έκτακτη συνεδρίαση του αύριο Παρασκευή 2/10 στην οποία σύμφωνα με την ακόλουθη πρόσκληση θα γίνει ενημέρωση για το πρόβλημα που προέκυψε:

“Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

 

Ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο Δήμο μας από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010 )”