Στις 15 και 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Foggia η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο ePakrs που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Greece-Italy Territorial Cooperation 2014/2020.
Η εκδήλωση αυτή ουσιαστικά έδωσε το
εναρκτήριο λάκτισμα για τις δραστηριότητες του έργου που έχουν σας στόχο να δημιουργήσουμε
βιώσιμες διαδρομές για ΑΜΕΑ σε περιοχές φυσικού κάλους σε Ελλάδα και Ιταλία παράλληλα
με την εισαγωγή πληροφοριακής υποδομής σε αυτές τις περιοχές.
Οι βασικοί εταίροι του έργου είναι
το Πανεπιστήμιο της Foggia, το
Εθνικό Πάρκο του Gargano, το Gargano
Reclamation Consortium
από την Ιταλική πλευρά και το Επιμελητήριο Άρτας
και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την Ελληνική πλευρά. Οι ιταλικοί φορείς ASL of Foggia και Confindustria Foggia είναι συνεργαζόμενοι εταίροι
στο έργο.

Ο στόχος του έργου eParks είναι
να δημιουργήσει την απαραίτητη πιστοποίηση για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
που λειτουργούν σε προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλους ώστε να συνδυάσουν
τις δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης
των ατόμων με ειδικές ανάγκες με την τουριστική ανάπτυξη των αντίστοιχων
περιοχών. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας αυτών των περιοχών
σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Οι δράσεις και τα αποτελέσματα θα
παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ενωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη κατά τη
διάρκεια της World Day for
Disability.
Όλο το πληροφοριακό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε ένα λειτουργικό εγχειρίδιο δράσης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές εκτός των πιλοτικών του προγράμματος.
Τη συνάντηση παρακολούθησαν οι Piervito Bianchi, Giulio Cappelletti,
Michele Milone
και Giuseppe
Nicoletti (University of Foggia),
ο Διευθυντής του Gargano Park Carmela Strizzi, ο Διευθυντής του
Gargano Reclamation Land Authority Marco
Muciaccia, Giovanni Russo (Gargano Reclamation Land Authority),
οι εκπρόσωποι
του Επιμελητηρίου Άρτας, Ιωάννης Αγγέλης και Χριστίνα Νικολακοπούλου, και ο
Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητής Σπύρος Συρμακέσης. Εκ μέρους
της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος παρευρέθηκαν οι Δρ. Gianfranco Gadaleta (coordinator of the JS
Program)
και Dr. Giuseppe Gargano (project officer of E-Parks) και η
κα Carmela Sfregola (Interreg
communication specialist).