Για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων μίλησε ο Σπήλιος Λιβανός κατά την συζήτηση που διεξήχθη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο Σπήλιος Λιβανός είπε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η χώρα μας αποκτάει ένα πολύ ισχυρό μέσο για την προώθηση της αειφορίας. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με το οποίο, αφενός ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η Κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ – κλείνοντας έτσι την σχετική εκκρεμότητα – αφετέρου, τίθεται σε εφαρμογή ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είπε, δεν μιλάμε για ένα απλό νομοσχέδιο, αλλά για ένα νόμο – κλειδί που θα βοηθήσει τη χώρα μας στη συνολική της προσπάθεια για τον περιορισμό των επιβλαβών για το κλίμα αέριων ρύπων του θερμοκηπίου.
Στην συνέχεια ο Σπήλιος Λιβανός αναφέρθηκε στα επιμέρους θέματα που ρυθμίζει η οδηγία, ενώ έκλεισε την ομιλία του με τις δικές του προτάσεις για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια στο άμεσο μέλλον.
Η οδηγία 2002/91/ΕΚ, είπε, θα μας βοηθήσει να ενσωματώσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας στην ζωή και την δομή των κτιρίων. Αυτό που χρειάζεται εδώ και τώρα είναι πιο πολλά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των κτιρίων. Ας κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους από το ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Ας προχωρήσουμε σε πιο γενναίες φοροελαφρύνσεις για όσους ενσωματώνουν στα κτίριά τους Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή προβαίνουν σε επεμβάσεις βελτίωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Ας επεκτείνουμε τα χρηματοδοτικά κίνητρα στους μεγάλους χρήστες ενέργειας του δημοσίου, σε ΔΕΚΟ, σε ΟΤΑ.
Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε προτάσεις, όπως η υποχρεωτική κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών (των νέων και των ανακαινιζόμενων) κτιρίων από ΑΠΕ στα πρότυπα του Ισπανικού μοντέλου. Η υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιόθερμων για την παροχή ζεστού νερού, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα εμπορικά και στα δημόσια κτίρια, είναι μέτρα που μπορούν να αποδώσουν στην χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη της ηλιοφάνεια.
Στην αυγή του 21ου αιώνα, τόνισε στον επίλογο της ομιλίας του ο Σπήλιος Λιβανός, αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα ότι η κλιματική αλλαγή θα δοκιμάσει τα όρια αντοχής του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι εξελίξεις στο μέτωπο αυτό είναι τόσο ραγδαίες που έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αρκετές πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, αλλά και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ας μην περιμένουμε λοιπόν παθητικά την επόμενη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να γίνουμε πιο επιθετικοί στο θέμα των μέτρων που εμείς μπορούμε σήμερα να εφαρμόσουμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και για τα παιδιά μας.