Στο φιλόξενο χώρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, το Σάββατο 4 ΜαΪου 2019, παρουσιάστηκε το Βιβλίου του μέλους της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Φώτη Σκληρού, με τίτλο «ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ». 
Στο βιβλίο ο συγγραφέας παρουσιάζει την αρχή μεθόδων παραγωγής των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, τις μεθόδους ελέγχου γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, τις εφαρμογές των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 
Επίσης αναφέρει αναλυτικά τα οφέλη και τους κινδύνους από την χρήση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων(βιοηθική), την ισχύουσα νομοθεσία και την συνύπαρξη των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.