Έξι έργα, που αφορούν στη βελτίωση και στη δημιουργία νέων βασικών υποδομών στο νομό, δημοπρατήθηκαν χθες από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των νέων έργων ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 ευρώ και αναλυτικά είναι τα εξής:
Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κρυονέρια – Περδικόβρυση προϋπολογισμός 600.000,00 ευρώ.
Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα- Περδικόβρυση, προϋπολογισμός 450.000,00 ευρώ.
Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Μονή Βομβοκους, προϋπολογισμός 400.000,00 ευρώ.Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Λευκα- Μανδρινη (β΄ φάση), προϋπολογισμός 350.000,00 ευρώ.
Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου από Γέφυρα Γραμμένης Οξιάς μέχρι Λευκα, προϋπολογισμός 300.000,00 ευρώ.
Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Ελατόβρυση – Κυδωνια (β΄ φάση), προϋπολογισμός 400.000,00 ευρώ.