ΑΝΑΚΕΜ: Οικολογική και ασφαλής διαχείριση ΑΕΚΚ (μπαζών) στο Μεσολόγγι από το καλοκαίρι του 2021

Όπως σε όλη την Αιτωλοακαρνανία έτσι και ιδιαίτερα  στο  Μεσολόγγι η ΑΝΑΚΕΜ μπορεί να δώσει λύσεις στην διαχείριση των μπάζων και να θέσει τέρμα στην ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζοαπορριμάτων. Ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. από το καλοκαίρι του 2021  συνεργάζεται στην [...]