Τους όρους και τις αντίστοιχες επιτροπές για τη διενέργεια των δημοπρατήσεων που αφορούν δυο μεγάλα έργα για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στα ΤΟΕΒ Μεσολογγίου και Κατοχής ενέκρινε σήμερα η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για δυο έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 3.5 εκ. €

Συγκεκριμένα οι τίτλοι των έργων που θα δημοπρατηθούν είναι οι εξής:

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.989.091,87€(με ΦΠΑ)

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3& Α4, ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 8 ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ» προϋπολογισμού 1.600.000,00€(με ΦΠΑ)

Να σημειωθεί ότι πριν λίγες ημέρες το δρόμο της δημοπράτησης πήρε με ανάλογη απόφαση, αντίστοιχο έργο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του ΤΟΕΒ Λεσινίου (ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΕΔΏ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι το θετικό αποτύπωμα της Περιφερειακής Αρχής με την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, σε περιοχές του δήμου Μεσολογγίου είναι κάτι παραπάνω από εμφανές.