Πολλοί ίσως αναρωτηθήκατε διαβάζοντας την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου το πως θα γίνει αυτή, η «δια περιφοράς» συζήτηση.

Σίγουρα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία και με άγνωστη έκβαση, στην «τύχη» των αποφάσεων αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητά τους στη συνέχεια, αφού ουσιαστικά οι ψηφοφορίες θα γίνονται μέσω email!

Συγκεκριμένα, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου θα σταλούν οι εισηγήσεις των θεμάτων και στη συνέχεια θα πρέπει, για κάθε θέμα να αποστέλλουν την απάντησή τους σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, ανάλογα της θέσης τους.

Όμοιο με το έντυπο ψηφοφορίας στην Οικονομική Επιτροπή θα είναι και αυτό για το Δημοτικό Συμβούλιο

Για να θεωρηθεί νόμιμη η συνεδρίαση θα πρέπει πριν την έναρξη της τα μέλη του συμβουλίου να αποστείλουν email με το έντυπο ψηφοφορίας και τα στοιχεία τους που θα δηλώνει την παρουσία τους.

Το βέβαιο είναι ότι δεν δίνεται η δυνατότητα για διεξαγωγή άμεσου διαλόγου.

Με τον τρόπο αυτόν έχει ήδη γίνει μια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Μεσολογγίου.

Έτσι διαπιστώνουμε ότι η COVID-19 δημιουργεί νέα ήθη  και στη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων που δεν είναι απίθανο να «υιοθετηθούν» στο μέλλον όπως και άλλες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς…