Παρακολουθείστε την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου. Διαβάστε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.