Ο σχεδιασμός στις κατασκευές κτιρίων ξεκινάει με την αρχιτεκτονική μελέτη και, έπειτα, με στατική και μηχανολογική μελέτη. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ιδιοκτήτη και να συμφωνεί με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Στη αρχιτεκτονική μελέτη καθορίζονται η κάτοψη, οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, ώστε να εκπληρώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι επιθυμίες του πελάτη. Επίσης, καθορίζονται η κατάλληλη θέση και ο προσανατολισμός του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό, ώστε να επιτευχθεί βέλτιστος φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Η εταιρεία HQP FACILITY SERVICES αναλαμβάνει την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής – στατικής και μηχανολογικής μελέτης ενός κτιρίου είτε είναι ανακαίνιση κατοικίας, είτε νέα κατασκευή κατοικίας. Για να κτιστεί ένα σπίτι χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις (4) μηχανικούς: Αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός. Σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς χρειάζεται κάποιος για να κάνει τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης.

Τα μικρά αρχιτεκτονικά γραφεία δεν έχουν την πολυτέλεια να καλύψουν όλες τις ανάγκες των πελατών τους, τουλάχιστον όσον αφορά το εξειδικευμένο προσωπικό, όπως, κάποιο πολιτικό μηχανικό, ηλεκτρολόγο και μηχανολόγο μηχανικό.

Η εταιρεία HQP FACILITY SERVICES σας παρέχει την δυνατότητα της πλήρης κάλυψης απ’ τη μελέτη μέχρι και το κτίσιμο. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν, με συνέπεια και αμεσότητα, να διεκπεραιώσουν πλήθος τεχνικών εργασιών.

Στόχος των στελεχών της εταιρείας HQP FACILITY SERVICES είναι να προσφέρουν στους πελάτες τους κτιριακές κατασκευές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Παράλληλα, η εταιρεία HQP FACILITY SERVICES έχει την δυνατότητα να αναλαμβάνει την εκτίμηση ακινήτων, τη συντήρηση, την αναπαλαίωση, την επισκευή, την ανακαίνιση και την διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και κήπων, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση και την εμπορική αξιοποίηση ενός ακινήτου.