Περίεργα παιχνίδια φαίνεται ότι παίζει η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου με την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου και ταυτόχρονα με τις διαδικασίες επικύρωσης αποτελεσμάτων δημοπρασιών.

Ενώ κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες μεγάλων πλημμυρών ο κ. Λύρος μέσω της Οικονομικής Επιτροπής προκαλεί καθυστερήσεις  στην εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», ενός έργου που έχει εγκριθεί εδώ και τρία χρόνια περίπου και οι πολίτες αναμένουν την κατασκευή του με Προϋπολογισμό: 3.100.036,52 Ευρώ.

Με την υπ’ αριθμ. 34/2022 απόφαση (Α.Δ.Α : ΨΗΘ8ΩΡΖ-07Ν) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Α.Δ.Α : ΨΗΘ8ΩΡΖ-07Ν), ενώ η επιτροπή Διαγωνισμού, δηλαδή οι Μηχανικοί του Δήμου εισηγήθηκαν την ανάθεση της Σύμβασης στον εργολάβο που κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 46,45% και αποδέχτηκαν τις εξηγήσεις του για το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης η Οικονομική Επιτροπή με πρόεδρο τον κ. Λύρο αποφάσισε αντίθετα και δεν ενέκρινε τις εξηγήσεις ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις.

Πέρα αυτού όμως  με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (υπ’ αριθμ. 127/2022 ) και παρά τις εκ νέου εξηγήσεις η σύμβαση ανατέθηκε στον δεύτερο μειοδότη με ποσοστό έκπτωσης 40,21%!

Δηλαδή με απόφαση της οικονομικής επιτροπής αυξάνεται το κόστος που θα καταβληθεί για την εκτέλεση του έργου κατά 193.442,28€ επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του δήμου και τις τσέπες των πολιτών κατ΄ επέκταση.

Προφανώς, η ως άνω μεθόδευση εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής όμως ΔΕΝ πληρούσε τους όρους και τις Προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος και η ανωτέρω απόφαση (127/2022) ακυρώθηκε από τον Ελεγκτή Νομιμότητας με την Αρ. Πρωτ. 58535/10-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡ1Φ-ΥΗΨ)

Δηλαδή η  Αποκεντρωμένη δέχτηκε ότι  οι εξηγήσεις του αρχικού μειοδότη ήταν επαρκείς και το έργο θα έπρεπε να εκτελεστεί από αυτόν με έκπτωση 46,45% και όχι από τον δεύτερο που έδωσε έκπτωση 40,21%.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν θα υπάρξει προσφυγή,  για ακόμη μία φορά στην Επιτροπή του άρθρου 152 ως προσφιλή συνήθεια της δημοτικής αρχής για αποφάσεις που «πάσχουν»,  ώστε να επικυρωθεί  η «αύξηση του κόστους του έργου»….

Κάτι που αναμφίβολα προκαλεί επιπλέον καθυστέρηση σε ένα τόσο σημαντικό έργο…

Έτσι πρέπει άμεσα η δημοτική να ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καθώς κάθε άλλη ενέργεια δίνει «τροφή» για «ψιθύρους» και μόνο…

 

 

Υ.Γ. Απορίες όμως προκαλεί η τροποποίηση με την 465/2021 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής,  της 452/2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΩΡΖ-ΗΧΧ) ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί μια προσφορά ασυνήθιστα χαμηλή και να μπορούν να ζητηθούν εξηγήσεις από τον όποιο ανάδοχο!!! Απορίες για το εάν υπήρχε τόση διορατικότητα από τη δημοτική αρχή για το ύψος των προσφορών…