Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 19/2, στις 7μμ., το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση απευθείας μετάδοσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια κα. Φούντα Γεωργία – Πρόεδρος)

 

2. Καθορισμός ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπύρ.–Δήμαρχος)

 

3. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2024 (εισηγητής κ. Μπιλάλης Μιχ.– Αντιδήμαρχος)

 

4. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπύρ.–Δήμαρχος)

 

5. Έγκριση συστατικής πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλ/νίας (σχετικές οι υπ’αριθμ. 125/2020 & 35/2023 αποφάσεις μας) (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπύρ.–Δήμαρχος)

 

6. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπύρ.–Δήμαρχος)

 

7. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ.– Αντιδήμαρχος)

 

8. Έγκριση εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Νεοχωρίου Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ.– Αντιδήμαρχος)

• Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου

 

9. Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά συμβούλια των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ.– Αντιδήμαρχος)

 

10. Έγκριση συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισηγητής κ. Κουτσοθεόδωρος Ιωάν.– Αντιδήμαρχος)

 

11. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής για μεταφορά θέσης στάσης του Αστικού ΚΤΕΛ (σχετική η υπ’αριθμ. 77/2021 απόφασή μας) (εισηγητής κ. Μπιλάλης Μιχ.– Αντιδήμαρχος)

 

12. Έγκριση αύξησης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ.– Αντιδήμαρχος)

 

13. Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών για τα έργα του Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ κλπ. που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ.– Αντιδήμαρχος).